Hukuk; bizim için yalnızca bir meslek değil, ulaşılması gereken bir idealdir

GÜNCEL YAYINLAR

Bugün küresel sorun haline gelen Covid-19 salgınıyla beraber ilan edilen pandemi beraberinde birçok hukuki mesele gündeme getirmiştir. Bunlardan bir tanesi kira sözleşmerleriyle ilgili meselelerdir. Covid-19 salgını ile beraber kira sözleşmelerinin tarafları kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanmakla beraber sorunlar gündeme gelmektedir.

Bu yazımızda, Türk Borçlar Kan...

Sermaye şirketlerinde kâr payının dağıtım biçimine ilişkin düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs Salgınına Karşı Acil Durum Önlemleri kapsamında  “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na şirketlerin kâr dağıtımına ilişkin süre ve miktar bakımından sınırlama g...

14.04.2020

Son dönemlerde özel hastanelerin tedavi masraflarına ilişkin ücretlendirme politikaları dikkat çekmekte olup hasta ve hasta yakınları, özel hastanelerin fahiş fiyat uygulamalarından yakınmaktadırlar. Özel hastaneler, sağladığı hizmetlerin karşılığında hastalardan fark ücreti olarak da bilinen ilave ücret tahsil etmektedir. İlave ücret, vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık hizme...

17.09.2016

Ticari davanın sınırları ilk olarak Mülga Ticaret Kanununda çizilmiştir. 1926 tarihli Ticaret Kanunda hangi davaların ticari olacağı noktasında bir hüküm veya sınır belirlenmemiş ancak bu sınır ilk defa  Mülga Ticaret Kanunu ile gündeme gelmiştir. Nitekim, Mülga Ticaret Kanununun 4. maddesinin hükümet gerekçesinde “... maddi hukukun tatbiki bakımından ticari işler kavramına giren bütün...

17.09.2016

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (AMKYUHK)  ile anayasa yargısında Türkiye’de ilk defa olmak üzere bazı şartlar çerçevesinde Anayasa Mahkemesi (AYM) nezdinde bireysel başvuru hakkı tanınmıştır. Çalışmamızda bireysel başvuru sonucunda AYM tarafından verilen ihlal kararları neticesinde  AMKYUHK’nun 50. Maddesinin 2. Fıkrası hükmü kapsamında...

Sonraki >

Please reload

 
 
  • Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk