YAYINLAR

Sermaye şirketlerinde kâr payının dağıtım biçimine ilişkin düzenlemeler, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

Geçtiğimiz günlerde Koronavirüs Salgınına Karşı Acil Durum Önlemleri kapsamında  “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na şirketlerin kâr dağıtımına ilişkin süre ve miktar bakımından sınırlama getiren Geçici Madde 13 hükmü kanunlaşmıştı. Buna göre sermaye şirketlerinde;

i. 30.9.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir,

ii. Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez,

iii. Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı...

Please reload

  • Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk