YAYINLAR

17.09.2016

The general means of termination of an employment contract are the death of the employee, mutual consent of the parties and the expiration of the specified duration of an employment contract concluded for a definite period.

An employment contract may also be unilaterally terminated when employees are dismissed or when they resign. There are two types of unilateral termination, termination with a term of notice when the employment contract is for an indefinite period or termination for a just cause when the employment contract is for a definite or indefinite period. In any case, under the Labour Law, a notification of termination is required. All notifications must be made in written form and a receipt...

17.09.2016

YARGITAY 9.Hukuk Dairesi, Esas:  2013/8736, Karar: 2014/3188, Karar Tarihi: 04.02.2014

ÖZET: İşe iade yükümlülüğü alt işveren üzerindedir. Buna göre davacının alt işverende işe iadesine karar verilmesi gerekir.

"... Davacı vekili davacının iş sözleşmesinin haklı ve geçerli neden bulunmaksızın feshedildiğini belirterek işe iadesini istemiştir.

Davalı Devlet Hava Meydanları İşletmesi, kendilerinin asıl işveren olmayıp ihale makamı olduğunu, davacının özel güvenlik hizmetini yürüten yüklenici şirket çalışanı olduğunu, davalı DHMİ'nin yüklenicinin hizmetini yerine getirirken çalıştıracağı işçileri işe alma ve işten çıkarma tasarrufuna müdahil olmadığını ve açılan davanın husumet sebebiyle...

Please reload

  • Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk