• Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk

YAYINLAR

11.04.2019

Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) 07.06.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen Kanunla veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri, uyacakları usul ve esaslar ile veri sahiplerinin hakları belirlenmiştir.

Kişisel Veri 

Kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi”ifade eder.  Kanun hangi verilerin kişisel veri sayıldığını belirtmemekte; kişiyi tanımlayabilme kabiliyeti olan her verinin kişisel veri olduğunu kabul etmektedir.

Bu bağlamda, TCKN gibi...

17.09.2016

Ticari davanın sınırları ilk olarak Mülga Ticaret Kanununda çizilmiştir. 1926 tarihli Ticaret Kanunda hangi davaların ticari olacağı noktasında bir hüküm veya sınır belirlenmemiş ancak bu sınır ilk defa  Mülga Ticaret Kanunu ile gündeme gelmiştir. Nitekim, Mülga Ticaret Kanununun 4. maddesinin hükümet gerekçesinde “... maddi hukukun tatbiki bakımından ticari işler kavramına giren bütün meseleler değil, yalnız mahiyet ve bünyesi itibari ile yargıcın özel bir ihtisasına ihtiyaç gösteren meseleler ticari dava olarak vasıflandırılmıştır” denmek suretiyle bu sınır belirlenmiştir.

Yürürlükteki Ticaret Kanunu da aynı anlayışı devam ettirmiş, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan dava...

Please reload