YAYINLAR

14.04.2020

Son dönemlerde özel hastanelerin tedavi masraflarına ilişkin ücretlendirme politikaları dikkat çekmekte olup hasta ve hasta yakınları, özel hastanelerin fahiş fiyat uygulamalarından yakınmaktadırlar. Özel hastaneler, sağladığı hizmetlerin karşılığında hastalardan fark ücreti olarak da bilinen ilave ücret tahsil etmektedir. İlave ücret, vakıf üniversiteleri dâhil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen sağlık hizmetine istinaden Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ücretin dışında doğrudan sağlık hizmeti alan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden alınabilen ücrettir. Özel hastaneler tarafından alınan ilave ücretin detayları 24.3.2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî G...

Please reload

  • Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk