YAYINLAR

11.04.2019

Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) 07.06.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğü girmiştir. Başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen Kanunla veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri, uyacakları usul ve esaslar ile veri sahiplerinin hakları belirlenmiştir.

Kişisel Veri 

Kişisel veri, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi”ifade eder.  Kanun hangi verilerin kişisel veri sayıldığını belirtmemekte; kişiyi tanımlayabilme kabiliyeti olan her verinin kişisel veri olduğunu kabul etmektedir.

Bu bağlamda, TCKN gibi...

Please reload

  • Linkedin
  • @itshukuk
  • itshukuk
  • @itshukuk
  • itshukuk